Show simple item record

dc.contributor.authorKristensen, Torsteinnb_NO
dc.contributor.authorUrke, Henning A.nb_NO
dc.contributor.authorHaugen, Thrond O.nb_NO
dc.contributor.authorRustadbakken, Atlenb_NO
dc.contributor.authorAlfredsen, Jo A.nb_NO
dc.contributor.authorAlfredsen, Knutnb_NO
dc.contributor.authorRosseland, Bjørn O.nb_NO
dc.contributor.otherKristensen, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:23Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:23Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6122nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5857-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215335
dc.description.abstractForsknings- og utgreiingsarbeid knytt til behandlingar mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva har framskaffa interessante data på sjøaurestamma sin biologi. Telemetristudiar av vandringsåtferd i elv og fjord er gjennomførde. Det er i tillegg innsamla skjelprøvar av all merka fisk. Samstundes eksisterar unike historiske data frå fjordsystemet. Frå byrjinga av 50- til midten av 60-talet er merke-gjenfangsstudie og skjellanalysar utførd. Vekst i ferskvatn og alder/storleik ved smoltifisering synast å ha endra seg mellom dei to periodane, med ein betre vekst og høgre alder/storleik ved første gongs sjøvandring i dag. Vandringane i sjøen er lange, og til dels lengre enn rapportert i andre studie på aure. Store delar av bestanden nyttar seg av ytre fjordstrøk og fjordmunningen som sitt marine fødeområde. Vandringsfarta kan være høg. Opphaldstida i det marine miljø er varierande, og ein ser døme på fisk som oppheld seg i sjøen i vinterhalvåret. Resultata viser at Lærdalsauren nyttar seg av store delar av fjordsystemet og kystnære strøk, og at tiltak knytt til å ivareta stamma bør omfatta vurderingar av heile Sognefjorden med tilgrensande områdenb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Sogn og Fjordanenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6122nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologinb_NO
dc.titleSjøauren i Lærdalselva; vekstmønster og fjordvandringar før og nonb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordfiskeøkologinb_NO
dc.subject.keywordsjøaurenb_NO
dc.subject.keywordvekstmønsternb_NO
dc.subject.keywordfjordvandringnb_NO
dc.subject.keywordfish ecologynb_NO
dc.subject.keywordsea troutnb_NO
dc.subject.keywordgrowth patternnb_NO
dc.subject.keywordfjord migrationnb_NO
dc.relation.project10225nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge