Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGarmo, Ø.nb_NO
dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.authorBergan, M.nb_NO
dc.contributor.authorKleiven, E.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, Pålnb_NO
dc.contributor.authorSkancke, L.nb_NO
dc.contributor.otherGarmo, Ø. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatial-nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:58Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:58Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier6058nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5793-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215172
dc.description.abstractNIVA har gjennomført undersøkelser av vannkvalitet og ferskvannsbiologi i områdene rundt Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Aure kommune. Undersøkelsene er en videreføring av miljøovervåking i forbindelse med utslipp av nitrogenoksider fra fabrikken. Høsten 2009 ble det gjennomført vannprøvetaking av 27 innsjøer i det antatte influensområdet til fabrikken. Helårsovervåking av vannkjemi og undersøkelser av fiskebestander, dyreplankton, planteplankton og bunndyr (i innsjøer og utløp) ble gjennomført i Reinsjøen, Skålvatnet (begge Aure kommune), Langvatnet (Snillfjord kommune) og Neåa/Øvre Neådalsvatn (Surnadal kommune) mellom juni 2009 og juni 2010. Overvåkingen har ikke avdekket kjemiske eller biologiske endringer som kan knyttes til utslipp fra fabrikken.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatoil i Tjeldbergoddennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6058nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleOvervåking av vannkvalitet og biologi i ferskvann ved Tjeldbergodden. Resultater fra undersøkelser i 2009 - 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordferskvannnb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.subject.keywordinland watersnb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.relation.projectO-29196nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge