Show simple item record

dc.contributor.authorRuus, A.nb_NO
dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorSchøyen, M.nb_NO
dc.contributor.otherRuus, A. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:44Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:44Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier6018nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5753-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215085
dc.description.abstractResultatene av overvåkingen i 2009 kan oppsummeres som følger: Konsentrasjonene av metaller i overflate-vannet var nokså like de i 2008, til tross for betydelige reduksjoner i utslippene fra industrien. Det ble registrert to tilfeller med høye kvikksølvkonsentrasjoner. Ved midlere vanndyp og i dypvannet var det periodevis betydelig høyere nivåer av metaller, enn i overflatevannet. Konsentrasjonene av kvikksølv i torsk fra Sørfjorden tilsvarte Kl. II. Innholdet av kvikksølv i dypvannsfisk var høyt og bekrefter tidligere funn. Kvikksølv i blåskjell viste konsentrasjoner opp til Kl. II. Det var ingen overskridelser av Kl. I for kobber og sink i blåskjell. Kadmium og bly i blåskjell viste konsentrasjoner opp til Kl. III. PCB7- og DDT-konsentrasjonene i torsk fra Sørfjorden tilsvarte Kl. II. Brosme (lever) viste høye konsentrasjoner av DDT. TEPCDF/D i brosmelever var moderat, men TEn.o.-PCB var vesentlig høyere. DDT i blåskjell tilsvarte opp til Kl. V og de høyeste konsentrasjonene ble observert ved Utne. Blåskjell fra Sørfjorden var lite/ubetydelig forurenset med PCB7 (Kl. I). Konsentrasjoner av PAH og benzo[a]pyren i blåskjell tilsvarte til Kl. I (lite/ubetydelig forurenset).nb_NO
dc.description.sponsorshipKlima- og forurensningsdirektoratetnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6018nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.titleOvervåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2009. Metaller i vannmassene, Miljøgifter i organismernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordsørfjordennb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordsørfjordnb_NO
dc.subject.keywordcontaminantsnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.relation.projectO-26461nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge