Show simple item record

dc.contributor.authorGrung, M.nb_NO
dc.contributor.authorSaloranta, T.nb_NO
dc.contributor.authorKällqvist, T.nb_NO
dc.contributor.otherGrung, M. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialMøre-nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:15Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:15Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5948nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5683-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214912
dc.description.abstractNIVA har på oppdrag fra DYNEA gjort en risikovurdering av akseptabelt nivå på avrenning av DEHP (plastmykner) til Litlevatn i Ålesund. Det ble beregnet at den målte avrenningen på 500-1500 g DEHP/år vil gi miljømessig akseptable konsentrasjoner i vann. I sedimenter forventes en PEC/PNEC på ≤0.71, som vurderes som akseptabelt for miljøet. Med en usikkerhet i måling av tilførsel av DEHP kan PEC/PNEC variere mellom ≤ 0.49 og ≤ 1.28 for sediment. De øvre verdiene er over grenseverdien for miljørisiko, og kan således utgjøre en fare for sedimentlevende organismer. Siden det ikke er tatt hensyn til nedbrytning i vann eller sediment, og heller ikke tatt hensyn til fortynning, er sannsynligheten stor for at konsentrasjonene i sedimentet likevel er akseptable.nb_NO
dc.description.sponsorshipDYNEA ved Trond Jorangernb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5948nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectøkotoksikologinb_NO
dc.titleRisikovurdering av Litlevatn - beregning av akseptabelt nivå på avrenning av DEHP til Litlevatnnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.subject.keyworddehpnb_NO
dc.subject.keywordrisikovurderingnb_NO
dc.subject.keywordavrenningnb_NO
dc.subject.keywordlitlevatnnb_NO
dc.subject.keyworddehpnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental risk assessmentnb_NO
dc.subject.keywordrun-offnb_NO
dc.subject.keywordlitlevatnnb_NO
dc.relation.projectO-10042nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge