Show simple item record

dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.authorNilsson, Hans Christernb_NO
dc.contributor.otherSchaanning, M. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:54Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:54Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5890nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5625-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214769
dc.description.abstractHustadmarmor A/S slipper ut overskuddsmasser med rester av prosesskjemikalier til deponi i Frænfjorden. I september 2009, ble bunnforholdene på 19 stasjoner i og ved deponiet undersøkt med sedimentprofilkamera. Sedimentprofilkameraet tar bilder av et vertikalt snitt av sedimentenes topplag. Bildene gir grunnlag for vurdering av miljøtilstand basert på BHQ (Benthic Habitat Quality) indeks. Indeksen viste meget dårlig tilstand nær utslippspunktet og dårlig eller mindre god tilstand på de fleste stasjonene i deponiområdet. Påvirkningen avtok med økende avstand fra utslippspunktet og ca 1 km vest for deponiet ble det ikke observert klare spor etter avgangen. Effektene på bunnfaunaen kan skyldes flere faktorer; toksisitet av restkjemikalier i avgangsmassene, hemmet næringsopptak, sedimentasjonshastighet (nedslamming), partiklenes størrelse, partiklenes form eller konsistensen av avgangsmassene på bunnen.nb_NO
dc.description.sponsorshipHustadmarmor v/ Arnstein Amundsennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5890nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter marintnb_NO
dc.titleKartlegging av sjødeponi i Frænfjorden ved bruk av sedimentprofilkamera (SPI)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17+vedleggnb_NO
dc.subject.keywordsedimentprofilkameranb_NO
dc.subject.keywordmarine sedimenternb_NO
dc.subject.keywordtilstandsvurderingnb_NO
dc.subject.keywordgruveavgangnb_NO
dc.subject.keywordsediment profile imagenb_NO
dc.subject.keywordmarine sedimentnb_NO
dc.subject.keywordecological state assessmentnb_NO
dc.subject.keywordmine tailingsnb_NO
dc.relation.projectO-29288nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge