Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorBergan, M.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:53Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:53Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5887nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5622-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214760
dc.description.abstractVannområde Ranfjorden er valgt som pilotområde i Nordland i forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv i Norge. Sørfjorden er et av 4 delområder i dette vannområdet. NIVA gjennomførte i oktober 2008 en undersøkelse av vannkvaliteten i øvre deler av Bleikvassli-vassdraget, langs Røssåga med viktige sidevassdrag og ut i tilhørende marine fjordområder. Dette ble gjort for å kartlegge miljøtilstanden mhp. overgjødsling og miljøgifter. Resultatene viste at det var nødvendig med oppdaterte data om miljøgift-situasjonen fra øvre deler av vassdraget for å beskrive effektene fra avrenning fra gruveområdet i Bleikvassli. Dette var nødvendig for å kunne utarbeide en operativ forvaltningsplan innen 2009 og for å få kunne enten friskmelde de enkelte vannforekomstene eller plassere dem i den gruppen hvor det er fare for at de ikke vil nå målet om god miljøtilstand innen 2015. Dataene er vurdert opp mot VD klassegrenser og kvalitetskriterier utarbeidet av SFT. Rapporten sammenstiller, typifiserer og karakteriserer miljøtilstanden i disse vannforekomstene.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nordland v Miljøvernavdnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5887nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleKartlegging av miljøtilstanden - Bleikvasselva, Røssågavassdraget. Tema: Miljøgifternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.subject.keywordvanndirektivetnb_NO
dc.subject.keywordgruveforurensingnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordbunnfaunanb_NO
dc.subject.keywordwater framework directivenb_NO
dc.subject.keywordpollution from minesnb_NO
dc.subject.keywordtoxic componentsnb_NO
dc.subject.keywordbenthic faunanb_NO
dc.relation.projectO-29306nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge