Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:41Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:41Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5860nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5595-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214685
dc.description.abstractSydvaranger AS har ved tidligere virksomhet benyttet flotasjonskjemikaliet Lilaflot D817. Mesteparten av den mengde Lilaflot som har vært benyttet (totalt 639 tonn for perioden 1981-1997) antas å ha blitt adsorbert til partiklene i avgangen og havnet i sedimentene i Bøkfjorden. For å fjerne noe av usikkerheten rundt eventuell forekomst av Lilaflot i resipienten ble det i 2009 foretatt innsamling av sedimenter på 5 stasjoner i fjorden utenfor Kirkenes for analyse av Lilaflot. Resultatene fra disse analysene viser konsentrasjoner i området <0,01 til 0,63 mg/kg t.v. Dette viser at det etter 12 års stopp i utslippene fra Sydvaranger AS fremdeles finnes noe Lilaflot i sedimentene innenfor Reinøy. Utenfor Reinøy finnes det kun spor av Lilaflot (0,018 mg/kg t.v.). Sammenlignet med de totale utslippene av Lilaflot til Bøkfjorden for perioden 1986-1995 synes beregnede restmengde i resipienten å være svært liten og tyder på en betydelig nedbrytning siden gruveaktiviteten opphørte i 1997. Betydningen av restmengden av Lilaflot som er observert, er vanskelig å vurdere fordi det ikke har vært mulig å finne toksisitetsdata for hovedkomponentene i kjemikalet som er direkte anvendelige. Den relativt høye partikkelaffiniteten til hovedbestanddelen i Lilaflot D817 kan imidlertid tyde på at restmengden i sedimentene utgjør en liten fare for bunnlevnede organismer.nb_NO
dc.description.sponsorshipSydvaranger gruve ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5860nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleGruvekjemikalier i sedimentene i sjøområdene utenfor Kirkenes i 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.subject.keywordgruveavgangnb_NO
dc.subject.keywordflotasjonskjemikalinb_NO
dc.subject.keywordsedimenternb_NO
dc.subject.keywordnedbrytningnb_NO
dc.subject.keywordmine tailingsnb_NO
dc.subject.keywordflotation chemicalnb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keyworddegradationnb_NO
dc.relation.projectO-29278nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge