Show simple item record

dc.contributor.authorGolmen, L.nb_NO
dc.contributor.authorDaae, K.nb_NO
dc.contributor.otherGolmen, L. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:16Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:16Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5785nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5520-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214507
dc.description.abstractSamandrag Årdal kommune skal etablere avlaup til Årdalsfjorden frå nytt renseanlegg i Øvre Årdal. Anlegget vert dimensjonert for 5000 pe, resp. 55 l/sek. Avlaupsleidningen er førebels vurdert lagt ut langs elva til området i fjorden litt nordvest (til høgre) for munningen av Hæreidselva der det er ca 40 m djupt. Det er prinsippielle spørsmål knytt til å legge avlaup såpass nær elvemunningen, og føresetnaden er at utsleppet ikkje påverkar vatnet i munningen eller oppover i elva. NIVA gjennomførte i denne samanheng eit måleprogram i fjorden vinteren 2009 i samarbeid med kommunen. Programmet bestod av hydrografisk profilering og strømmåling. Rapporten omhandlar måleresultata og vurderingar kring det framtidige utsleppet, med modellsimuleringar for ulike scenariar. Det er konkludert med at ved å legge avlaupet til 40 m djup vil risikoen for påverknad av elvevatnet vere minimal. Situasjonar med ein viss risko er knytt til når det er svak sjikting i fjorden kombinert med at elva veks opp, d.v.s. overgang frå tørrver/kulde til flomsituasjonar. Dette er kortvarige perioder som pågår inntil det er bygd opp tilstrekkeleg sjikting i fjorden til å presse utsleppsvatnet djupare.nb_NO
dc.description.sponsorshipÅrdal kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5785nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectoseanografinb_NO
dc.titleNytt kommunalt utsplepp til Årdalsfjorden. Målingar ved elvemunningen januar-april 2009nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.subject.keywordavlaupnb_NO
dc.subject.keywordelvemunningnb_NO
dc.subject.keywordÅrdalsfjordennb_NO
dc.subject.keywordstraummålingnb_NO
dc.subject.keyworddischargenb_NO
dc.subject.keywordriver mouthnb_NO
dc.subject.keywordAardalsfjordnb_NO
dc.subject.keywordcurrent measurementsnb_NO
dc.relation.projectO-28482nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge