Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRanneklev, S.nb_NO
dc.contributor.authorAllan, I.nb_NO
dc.contributor.authorEnge, E.K.nb_NO
dc.contributor.otherRanneklev, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:13Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:13Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5776nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5511-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214480
dc.description.abstractSåkalte nye organiske miljøgifter ble kartlagt i sedimenter fra Alna og Akerselva. Forekomsten av alkylfenoler, bromerte flammehemmere, fosfororganiske flammehemmere, ftalater, klorerte parafiner, perfluorerte organiske forbindelser, siloksaner og triklosan ble kartlagt i sedimenter fra Oslo-elvene. Tidligere funn av polyklorertebifenyler (PCB) ble fulgt opp, og punktkilden ble avgrenset til et område i Alna. I Akerselva ble høye nivåer av kvikksølv funnet utenfor en kulvert fra Ullevål sykehus. Kildesporingen av PCB og kvikksølv ble utført ved hjelp av passive prøvetakere og sedimenter. Fra elvene ble tilførsler av bromerte flammehemmere og perfluorerte organiske forbindelser beregnet i partikulær og oppløst fase. Beregningene ble gjort ved bruk av passive prøvetakere og en kontinuerlig vannstrømsentrifuge.nb_NO
dc.description.sponsorshipSFTnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5776nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;TA 2495-2009nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-ferskvannnb_NO
dc.titleKartlegging av miljøgifter i Alna og Akerselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber116nb_NO
dc.subject.keywordnye miljøgifternb_NO
dc.subject.keywordkildesporing i sedimenternb_NO
dc.subject.keywordtilførslelnb_NO
dc.subject.keywordpassive prøvetakerenb_NO
dc.subject.keywordemerging popsnb_NO
dc.subject.keywordscreening in sedimentsnb_NO
dc.subject.keywordfluxesnb_NO
dc.subject.keywordpassive samplersnb_NO
dc.relation.project28409nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge