Show simple item record

dc.contributor.authorGitmark, J.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherGitmark, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:52:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:52:03Z
dc.date.issued2008nb_NO
dc.identifier5572nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5307-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214001
dc.descriptionÅrsliste 2008nb_NO
dc.description.abstractSkjæløy Slipp, i Fredrikstad kommune, er ei småbåthavn som planlegges utvidet med 150-200 båtplasser. I foreliggende undersøkelse er det marine biologiske mangfoldet i et foreslått naturvernområde, like nord for båthavna, kartlagt med spesielt hensyn på eventuelle arter eller naturtyper som vil kunne påvirkes av utvidet bruk av havnebassenget. Det ble observert få arter i området. Store matter av løsrevet tang (sagtang og blæretang) dominerte bunnen. Tangmattene hadde generelt lite påvekstalger og -dyr, og selve bløtbunnen var også preget av lite liv. Det ble ikke påvist noen sjeldne eller spesielt verdifulle arter eller naturtyper i bukta. En utvidelse av båthavna mot bukta, og en forlengelse av dagens brygger, vil kunne svekke vannomrøringen ved å skjerme bukta for vind– og bølgepåvirkning. Utvidelsen vil også føre til en større fare for forurensing i området.nb_NO
dc.description.sponsorshipSkjæløy Brygger ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5572nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - marintnb_NO
dc.titleUndersøkelse av biologisk mangfold ved Skjæløy Slipp, Fredrikstad kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.subject.keywordsmåbåthavnnb_NO
dc.subject.keywordstrandsoneregistreringernb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordmarinanb_NO
dc.subject.keywordlittoral zone monitoringnb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.relation.projectO-28063nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge