Show simple item record

dc.contributor.authorRuus, A.nb_NO
dc.contributor.authorNæs, K.nb_NO
dc.contributor.authorKallqvist, T.nb_NO
dc.contributor.authorSchøyen, M.nb_NO
dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.authorBøyum, O.nb_NO
dc.contributor.otherNæs, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:39Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:39Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5503nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5238-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213849
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractNIVA har på oppdrag fra Kristiansand kommune undersøkt biotilgjengelighet og toksisitet av miljøgifter i sedimenter nær Bredalsholmen. Blåskjell fra området har også vært analysert. Blåskjellanalysene viser en viss PAH-påvirkning på området, sannsynligvis fra lokale tilførsler (båthavn) og transport fra andre områder i indre Kristiansandsfjorden. Det var ikke indikasjoner på aktive tilførsler av PCB til de øvre vannlag i området. Forhøyede HCB-verdier kan skyldes at sedimentene i indre Kristiansandsfjorden generelt er påvirket av HCB. Sedimentene fra området rundt Bredalsholmen var sterkt forurenset med PAH og man kunne observere akkumulering i organismer eksponert for disse. Imidlertid var ikke PAH-konsentrasjonene i organismene veldig mye høyere enn i kontrollgruppen. Sedimentene var kun moderat forurenset med PCB, men akkumulering i organismer ble vist. Resultatene viste indikasjoner på at PAH var sterkere partikkelbundet, enn PCB. Toksisitetstester av porevann med kiselalgen Skeletonema costatum viste at porevannet hadde veksthemmende effekter på alger. Toksisiteten var imidlertid lavere enn grenseverdien som er foreslått i SFTs veileder for risikovurdering av forurensede sedimenter på alle stasjonene som ble undersøkt. På den ene stasjonen var toksisiteten nær grensen.nb_NO
dc.description.sponsorshipKRISTIANSAND KOMMUNE,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5503nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleBiotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Bredalsholmen, samt toksisitet av sedimentene for algen Skeletonema costatumnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.subject.keywordbiotilgjenelighetnb_NO
dc.subject.keywordbioakkumuleringnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordtoksisitetnb_NO
dc.subject.keywordbioavailabilitynb_NO
dc.subject.keywordbioaccumulationnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordtoxicitynb_NO
dc.relation.projectO-26443nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge