Show simple item record

dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorTobiesen, A.nb_NO
dc.contributor.authorMolvær, J.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:36Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:36Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5491nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5226-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213825
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractNIVA har vurdert de marine miljøvirkningene av et uhellsutslipp av organiske kjemikalier fra Hydro Polymers anlegg på Rafnes. Den 11. mai 2007 rant ca 5 m3 klororganiske forbindelser og organisk løsemiddel ut i grunnen. En ukjent andel av volumet ble transportert videre til sjø. Influensområdet i sjøen strakte seg ca 700 m langs land og var antakelig sterkt begrenset utover og mot dypet. Utslippsstoffene ble påvist i sjøvannet i flere perioder fram til 24. september. Fastsittende organismer har neppe vært vedvarende eksponert for konsentrasjoner som kan gi effekter i mer enn 2-5 dager, og sannsynligheten for virkninger av betydning er meget liten. Det er ikke risiko for bioakkumulering, oppkonsentrering i næringskjeden eller langvarige effekter i Frierfjorden. Det er ikke behov for avbøtende tiltak ut over det som allerede er gjort. Miljøovervåking knyttet til et prosessutslipp fra bedriften regnes tilstrekkelig også som overvåking etter utslippet. Analyser av sjøvannsprøver bør også fortsette, spesielt under perioder med sterk nedbør.nb_NO
dc.description.sponsorshipHydro Plymers AS, Rafines, Norwaynb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5491nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleKonsekvensvurdering av uhellutspill fra Hydro Polymers AS, Rafnes, 11. mai 2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.subject.keywordklororganiske forbindelsernb_NO
dc.subject.keywordakuttutslippnb_NO
dc.subject.keywordmarine miljøeffekternb_NO
dc.subject.keywordkonsekvensvurderingnb_NO
dc.subject.keywordchlorinated organic compoundsnb_NO
dc.subject.keywordaccidental dischargenb_NO
dc.subject.keywordimpact on marine ecosystemsnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.relation.projectO-27255nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge