Show simple item record

dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.otherSchaanning, M. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:28Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:28Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5463nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5198-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213756
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractMålet med dette prosjektet var å bestemme utlekking av metaller fra en prøveproduksjon av betongsylindre basert på ilmenitt-holdig borekaks. Dette ble gjort ved å plassere hele og knuste sylindre i bokser med gjennomstrømmende brønnvann, mettet med oksygen (O2) og nøytral pH. Konsentrasjonen av metaller ble målt i bokser med og uten betong og differensen ble benyttet til å beregne utlekking og opptak av metaller. Ilmenitt-holdig borekaks inneholder lite kvikksølv. Prøvene ble derfor ikke analysert for dette metallet. Resultatene viste opptak av bly, kopper og sink fra vann til betong og utlekking av arsen, krom, vanadium, mangan og nikkel fra knust betong til vann. Utlekkingen fra knust betong var større enn fra hel betong, men også fra knust betong ble utlekking vurdert å være liten.nb_NO
dc.description.sponsorshipACT - Advanced Cuttings Treatmentnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5463nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifternb_NO
dc.titleMiljøundersøkelser av ACT betongelementernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber14nb_NO
dc.subject.keywordmetallernb_NO
dc.subject.keywordborekaksnb_NO
dc.subject.keywordmiljøvurderingnb_NO
dc.subject.keywordbetongnb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.subject.keyworddrill cuttingsnb_NO
dc.subject.keywordenvironmental assessmentnb_NO
dc.subject.keywordconcretenb_NO
dc.relation.projectO-27142nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge