Show simple item record

dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorRomstad, R.nb_NO
dc.contributor.otherLøvik, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:20Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:20Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5438nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5173-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213692
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractKonsentrasjonene av totalfosfor og totalnitrogen var forholdsvis høye i Finsalbekken, tilsvarende dårlig til meget dårlig vannkvalitet (tilstandsklasse IV-V). Høyeste konsentrasjon av totalfosfor ble målt i august på prøvestasjonen ved Dystvoll i Øvre Vang. Mest forurenset av nitrogenforbindelser var de nedre delene der påvirkningen trolig særlig skyldtes avrenning fra dyrka mark. Bekken var også markert påvirket av tilførsler av tarmbakterier fra boligkloakk og/eller husdyrgjødsel evt. noe fra ville dyr (tilstandsklasse IV-V). Høyest konsentrasjon av tarmbakterier ble registrert ved Åker i forbindelse med regnvær i august. Vurdert ut fra biologiske forhold var Finsalbekken lite til moderat påvirket av næringssalter og lett nedbrytbart organisk stoff i øvre og midtre deler og moderat til markert påvirket nederst ved Åker. Her vurderes økologisk tilstand som god til mindre god. Deler av bekken var mer eller mindre preget av jernutfellinger og tilslamming med jordpartikler. Forurensnings-situasjonen ser ut til å ha bedret seg i bekkens østre løp ved Greftenmoen i Øvre Vang sammenlignet med i 1995, mens det var bare mindre endringer i midtre og nedre deler av Finsalbekkennb_NO
dc.description.sponsorshipHamar kommune,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5438nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleOvervåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 Finsalbekkennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber17nb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordbiologiske forholdnb_NO
dc.subject.keywordwater quality monitoringnb_NO
dc.subject.keywordbiological statenb_NO
dc.relation.projectO-26211nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge