Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorLindstrøm, E.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:17Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:17Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5425nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5160-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213663
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractSkjelbreia Vannverk i Vestre Toten kommune er landets største membranfilteranlegg med en kapasitet på 600 m3/h. I tillegg til memranfiltreringen føres vannet gjennom marmorfiltre for alkalisering. Fylkesmannen i Oppland har gitt tillatelse for utslipp av avløpsvann (prosessvann) fra vannverket til Hunnselva. Arbeidet som rapporteres her, er en del av undersøkelsene som skal gjennomføres for å tilfredstille kravene i utslippstillatelsen. Nedstrøms utslippene, i øvre del av Hunnselva, foretas biologiske undersøkelser for å se om utslippet fra vannverket medfører skadeeffekter på begroing og makrobunndyr, og fisken i Settefisk A/L’s fiskeanlegg. Utslipp av prosessvann har til nå ikke gitt påvisbare akutte eller kroniske skadeeffekter på begroingsorganismer. I august 2006 var imidlertid hele elveleiet ved øverste stasjon preget av et mørkt belegg av aggregater med organisk/uorganisk materiale. Dette kan komme fra utslipp fra renseanlegget ved Skjelbreia vannverk. De senere årene er det påvist en tendens til redusert artsantall av steinfluer, og nye beregninger med bunndyrindeksen ASPT viser en tendens til redusert økologisk tilstand over tid. Indeksen har i tidligere år stort sett hatt verdier som svarer til nivåene i klassen ”god økologisk tilstand” (i henhold til vann­direktivets klassifiseringssystem), men den har de siste årene hatt verdier i klassen ”moderat økologisk tilstand”. Vi kan pr. i dag ikke med sikkerhet si om årsaken til den negative tendensen i bunndyr­samfunnet er utslipp fra vannverket eller om det kan være andre årsaker. Ved Settefisk A/L har det i 2006 ikke vært rapportert driftsproblemer som kan settes i forbindelse med utslipp av prosessvann fra vannverket.nb_NO
dc.description.sponsorshipVestre Toten kommune,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5425nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannforvaltningnb_NO
dc.titleUtslipp av prosessvann fra Skjelbreia Vannverk til Hunnselva. Virkninger på begroingsorgansimer og makrobunndyr. Undersøkelser i 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.subject.keywordmembranfiltreringnb_NO
dc.subject.keywordresipientundersøkelsenb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordbegroingnb_NO
dc.subject.keywordmambrane filtrationnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordmacroinvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordphytobenthosnb_NO
dc.relation.projectO-25179nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge