Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:51:00Z
dc.date.available2014-08-01T10:51:00Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5364nb_NO
dc.identifier.isbn82-978-82-577-5099-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213514
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractFor å motvirke effektene av surt vann er mange innsjøer i Aust-Agder fylke kalka. Kalkingen gjør at vannkvalitet forbedres ved at viktige vannkvalitetselementer som H+ (pH), aluminium og kalsium endres. Etter hvert som sur nedbør har avtatt er vannkvaliteten også forbedret som følge av dette. Denne endringen kan over tid gjøre kalkingen overflødig. Ettersom kalkingen påvirker de samme vannkjemiske parametrene som også påvirkes av redusert sur nedbør, vil ikke tradisjonell tolking av vannkjemi indikere om det fortsatt er et kalkingsbehov, eller om kalking kan avsluttes. Denne utredningen angir et sett av nye metoder for å fastsette hvilken vannkvalitet en innsjø vil kunne få når kalkingen opphører. Metodene er illustrativt utprøvd på innsjøer i Aust-Agder. ANC angir vannets bufferevne mot forsuring og benyttes som et mål for vannkvalitet. Kalsium inngår i ANC beregningene. En ANC-verdi korrigert for kalking kan estimeres ut fra magnesium og kalium. Sammenhengene mellom ANC, pH og labilt-Al er imidlertid endret i forhold til sammenhengene på 1980-tallet, sannsynligvis som følge av økt konsentrasjon humus i innsjøene. Det er dermed usikkert om ANC-grensene basert på fiskestatus og vannkvalitet ut fra vannkjemi i 1986 fortsatt er gyldige. Det er foreslått nye ANC-grenser basert på vannkjemiske relasjoner i Aust-Agder.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Aust-Agder,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5364nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleMetode for å beregne en naturlig" vannkvalitet i kalka innsjøer i Aust-Agdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.subject.keywordkalkingnb_NO
dc.subject.keywordrestitueringnb_NO
dc.subject.keywordinnsjøernb_NO
dc.subject.keywordlimingnb_NO
dc.subject.keywordrecoverynb_NO
dc.subject.keywordlakesnb_NO
dc.relation.projectO-25370nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge