Show simple item record

dc.contributor.authorKaste, Ø.nb_NO
dc.contributor.authorJohansen, S.nb_NO
dc.contributor.authorMjelde, M.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHessen, D.nb_NO
dc.contributor.authorHolm, T.M.nb_NO
dc.contributor.authorRangberg, A.nb_NO
dc.contributor.otherKaste, Ø. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:56Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:56Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5341nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-5075-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213475
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractMange vassdrag på Sørlandet og Vestlandet har etter hvert utviklet masseforekomster av vannplanten krypsiv (Juncus bulbosus). Dette forprosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at problemvekst av krypsiv kan være relatert til skjevheter i forholdet mellom de viktigste plantenæringsstoffene karbon (C), nitrogen (N) og fosfor (P) i vann og sediment. For å studere denne hypotesen nærmere ble det i 2006 gjennomført 3 delprosjekter: 1) eksperimentell fosfortilsetting i Nedre Lundetjenn, Grimstad, 2) detaljerte studier av krypsiv langs en gradient i C, N og P, og 3) eksperimentelle vekstforsøk med krypsiv i akvarier. Målet med denne rapporten har vært å sammenstille dataene som er samlet inn i forbindelse med forprosjektet. Det er ikke foretatt grundige analyser av datamaterialet i denne omgang; dette vil bli foretatt i forbindelse med det fire-årige forskningsprosjektet JUNCUS som har fått støtte av Norges forskningsråd og Krypsivprosjektet på Sørlandet (KPS) fra og med 2007.nb_NO
dc.description.sponsorshipKrypsivprosjektet på Sørlandetnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5341nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleKan næringsubalanse i vann føre til problemvekst av krypsiv? Resultater fra forprosjekt i 2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordkrypsivnb_NO
dc.subject.keywordnitrogenavsetningnb_NO
dc.subject.keywordstøkiometrinb_NO
dc.subject.keywordwatercoursenb_NO
dc.subject.keywordjuncus bulbosusnb_NO
dc.subject.keywordnitrogen depositionnb_NO
dc.subject.keywordstoichiometrynb_NO
dc.relation.projectO-26263nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge