Show simple item record

dc.contributor.authorNæs, K.nb_NO
dc.contributor.authorNilsson, H.nb_NO
dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.authorSchøyen, M.nb_NO
dc.contributor.authorLie, M.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, T.nb_NO
dc.contributor.otherNæs, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:53Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:53Z
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier5329nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-5063-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213449
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractVefsnfjorden har mottatt forurenset avløpsvann særlig knyttet til aluminiumproduksjonen ved Elkem Aluminium Mosjøen over mange år. Hovedproblemet i den sammenheng har vært betydelige tilførsler av tjærestoffer (PAH). Imidlertid, som følge av rensetiltak og innføring av ny teknologi, er utslippene blitt sterkt redusert i senere år, særlig etter at bedriften i 2002 faset ut produksjonen basert på Søderbergteknologi og gikk over til 100% Prebake. Foreliggende undersøkelse inngår som ledd i en generell overvåking av fjorden hvor hovedmålet er å gi en oppdatert status for forurensningene i fjordsystemet. Hovedkonklusjonene er: Vefsnfjorden er blitt betydelig renere med hensyn på forurensning av PAH siden forrige undersøkelse i 2000. Innholdet av metaller og klororganiske forbindelser i fjordsystemet er som tidligere lavt. De øvre vannmassene i fjordsystemet, representert med blåskjellprøver fra Alterneset til Furunes, fremstår som uforurenset eller nær det med hensyn på PAH, metaller og klororganiske forbindelser. Sedimentene er uforurenset eller nær det med hensyn på metaller og klororganiske forbindelser. De er imidlertid fremdeles moderat til markert forurenset av PAH, men dette er en forbedring i forhold til tidligere. De biologiske forholdene representert ved sammensetning og aktivitet av bløtbunnsfauna tilsier at det er normalt gode forhold i de dypereliggende deler av fjorden. I indre områder er det tegn til påvirkning fra organiske tilførsler. Det kan ikke påvises biologiske effekter på samfunnsnivå fra forurensningen av PAH i bunnsedimentene.nb_NO
dc.description.sponsorshipElkem Aluminium Mosjøen,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5329nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleOvervåking av Vefsnfjorden 2006. PAH, metaller og klororganiske forbindelser i organismer og sedimenter, bunnfauna i sedimenternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber57nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmetallernb_NO
dc.subject.keywordklororganiske forbindelsernb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnfaunanb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.subject.keywordchlornated compoundsnb_NO
dc.subject.keywordsoft bottom faunanb_NO
dc.relation.projectO-26257nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge