Show simple item record

dc.contributor.authorRognerud, S.nb_NO
dc.contributor.authorQvenild, Torenb_NO
dc.contributor.otherRognerud, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.coverage.spatialØvre Orklanb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:39Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:39Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5271nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4998-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213331
dc.descriptionÅrsliste 2006nb_NO
dc.description.abstractVi har undersøkt ørretbestander i fire innsjøer i Øvre Orklas nedbørfelt. Innerdalsvatn og Falningsjøen er betydelig regulert, Store Sverjesjøen moderat regulert, mens Indre Innerdalsvatn er en uregulert terskelsjø. Det ble også el-fisket i Orkla for å vurdere ørekytas betydning for produksjonen av ørret. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge ørretens bestandsstatus, næringsnett og kvikksølvinnhold. Dernest å vurdere hvordan reguleringer og variasjoner i klima har påvirket bestandstrukturen og næringsgrunnlaget. Bestanden var tynn i Store Sverjesjøen, men fisken var av fin kvalitet. Falningsjøen hadde overraskende tett bestand med god kvalitet tatt i betraktning en reguleringshøyde på 47m. Innerdalsvatnet hadde også en tett bestand av middels stor fisk av god kvalitet. Rekrutteringen varierte betydelig fra år til år i disse tre innsjøene. Dette kan tyde på at klimatiske forhold har betydning for rekrutteringen. Det var en god produksjon av fisk i Indre Innerdalsvatn og tilgang på viktige bunndyr var svært god. Fisk fra dette området er antagelig viktig for rekrutteringen til Innerdalsvatnet. Terskelen har derfor fungert etter hensikten. Tettheten av småfisk i Øvre Orkla varierte betydelig på ulike lokaliteter slik situasjonen også var før regulering. Ørekyte finnes i Øvre Orkla, men ble ikke observert ved el-fisket. Ørekytas betydning for fiskeproduksjonen må være beskjeden. I Store Sverjesjøen og Indre Innerdalsvatn var næringskjeden dominert av bunndyr. I Store Sverjesjøen var marflo og skjoldkreps fremdeles til stede etter regulering. Byggingen av terskel i Indre Innerdalsvatn har ført til at marflo er etablert med en god bestand. I Falningsjøen og Innerdalsvatnet var dyreplankton, linsekreps og terrestriske insekter viktigste næringsdyr. Konsentrasjonene av kvikksølv i ørret var lav i alle innsjøene. Det er derfor ikke behov for kostholdsråd eller restriksjoner mht omsetning av fisk.nb_NO
dc.description.sponsorshipTrønderEnergi (Kraftverkene i Øvre Orklam KVO)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5271nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifternb_NO
dc.titleFiskeribiologiske undersøkelser av ørretbestander i Øvre Oklanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordfiskeribiologinb_NO
dc.subject.keywordkvikksølv i fisknb_NO
dc.subject.keywordstabile isotopernb_NO
dc.subject.keywordnæringskjedernb_NO
dc.subject.keywordfish biologynb_NO
dc.subject.keywordmercury in fishnb_NO
dc.subject.keywordstable isotopesnb_NO
dc.subject.keywordfood websnb_NO
dc.relation.projectO-21147nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge