Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorLindholm, O.nb_NO
dc.contributor.authorThaulow, H.nb_NO
dc.contributor.otherWalday, M. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslo (Oslo)nb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:25Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:25Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5206nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4925-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213213
dc.descriptionÅrsliste 2006nb_NO
dc.description.abstractNIVA har gjort en vurdering av egnetheten for sjøbad på Filipstad, basert på tilgjengelig informasjon. Vurderingen omfatter også forhold som bør utredes nærmere. Med utgangspunkt i dagens kjente forhold ved Tjuvholmen vil Filipstad trolig ha godt egnet badevann i 70 - 80 % av sommerhalvåret. I 20 - 30 % av tiden vil de hygieniske forholdene være mindre egnet for friluftsbad, og en må regne med at det i 10 % av tiden er risiko for ikke egnet badevann. Bortledning, rensing, eller annen egnet behandling av overløps- og overflatevann fra området kan forbedre situasjonen. Utformingen av selve badeplassen er viktig for å sikre best mulig vannutskiftning. Det er meget tvilsomt at området utenfor badeanlegget, eller i eventuelt anlagte kanaler, kan brukes til fritidsaktiviteter knyttet til is. Det må utredes hvorvidt særlige tiltak må til for å hindre spredning av miljøgifter fra bunnområdene i anleggs- og driftsfasen.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo Havnnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5206nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - marintnb_NO
dc.titleSjøbad på Filipstad. Vurdering av egnethetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.subject.keywordbadeplassnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordegnethetnb_NO
dc.subject.keywordharbour areanb_NO
dc.subject.keywordbathingnb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordsuitabilitynb_NO
dc.relation.projectO-26119nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge