Show simple item record

dc.contributor.authorKleiven, E.nb_NO
dc.contributor.authorLie, M.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.otherKleiven, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialGrimstadnb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:12Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:12Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5183nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4900-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213150
dc.descriptionÅrsliste 2006nb_NO
dc.description.abstractGangvatnet, Hunsdalsvatnet, Tønnesølvatnet og Holvatnet i Rorevassdraget i Grimstad kommune vart prøvefiska hausten 2005 i samband med forsøksvis stopp i innsjøkalkinga. Innsjøane ligg i eit kronisk surt område. Auren forsvann før kalking, men det var att litt i Hunsdalsvatn. Også tryta forsvann (Gangvatnet hadde ikkje tryte) før kalking kom i gang frå 1985. Prøvefiske med Nordiske garn gav ein fangst i antal og vekt pr. 100 m2 garnareal på 5,2 aure/0,8 kg i Gangvatnet, 6,1 aure/0,8 kg i Hunsdalsvatnet, 2,2 aure/0, 3 kg i Tønnesølvatnet og 2,1 aure/1,0 kg i Holvatnet. Gangvatnet: Lengder 15 - 32 cm (pluss 9 cm og 37 cm), aldersgrupper 0+ - 3+ og 9+, god vekst på ungfisken og snittkondisjon på 1,08. Hunsdalsvatnet: Lengder 13 - 32 cm (pluss 7 cm), aldersgrupper 0+ - 6 + , der 2+ var svak, god vekst på ungfisken og snittkondisjon på 0,98. Avtak i kondisjonen med auka fiskelengder. Tønnesølvatnet: Lengder 15 - 34 cm, aldersgrupper 1+ - 3+ pluss 6+ og 9+, der 3+ var svak, god vekst på ungfisken og snittkondisjon på 1,01. Holvatnet: Lengder 31 - 42 cm (pluss 7 cm), aldersgrupper 0+ og 2+ - 5+ pluss 10+, usedvanleg god vekst på ung-fisken (2+ aure var 32,0 cm) og snittkondisjon på 1,08. Det var ikkje samsvar mellom svake aldersgrupper mellom innsjøane. Aluminiums- og jernverdiane på fiskegjellene var gjennomgåande låge (4-37 gAl/gram og 64-232 gFe/gram turrvekt prøvemateriale). Rekrutteringa til innsjøane skjer mest på utløpselv. Hunsdalsvatnet og Gangvatnet har truleg også rekruttering i sund i innsjøane. Rekruttering på utløp er ein fordel da vatnet har hatt eit innsjøopphald og fått utjamnande vasskjemi.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Aust-Agder,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5183nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologi og akvakulturnb_NO
dc.titlePrøvefiske i 2005 i samband med kalkingsslutt i fire innsjøar i Grimstad kommune, Aust-Agdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.subject.keywordprøvefiskenb_NO
dc.subject.keywordaurenb_NO
dc.subject.keywordkalkingssluttnb_NO
dc.subject.keywordtest-fishingnb_NO
dc.subject.keywordbrown troutnb_NO
dc.subject.keywordtermination of limingnb_NO
dc.relation.projectO-25251nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge