Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKallqvist, T.nb_NO
dc.contributor.otherKallqvist, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.coverage.temporal2005nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:49:44Z
dc.date.available2014-08-01T10:49:44Z
dc.date.issued2005nb_NO
dc.identifier5070nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4775-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212923
dc.descriptionÅrsliste 2005nb_NO
dc.description.abstractVannprøver fra 12 grunnvannsbrønner på Herøya, Porsgrunn er blitt undersøkt med hensyn til toksisitet på bakterier (Vibrio fisheri, Microtox), ferskvannsalger (Pseudokirchneriella subcapitata) og vannlopper (Daphnia magna). Ni av brønnene viste ubetydelige effekter på alle tre testorganismene. I tre av brønnene kunne EC50-verdier beregnes for alger og Daphnia og i to brønner for Microtox. Alle disse prøvene var fra det Vestre kaiområdet på Herøya. Vannet fra en av brønnene, som hadde høyt innhold av totalt organisk karbon var meget giftig for bakterier med EC50 = 0.24 vol. %. Årsaken til toksisiteten i denne prøven er ikke klarlagt. I de andre toksiske prøvene er mineralolje og nitrat identifisert som mulig årsak til giftvirkningen.nb_NO
dc.description.sponsorshipHydro Porsgrunn Industripark,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5070nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectøkotoksikologi og risikovurderingernb_NO
dc.titleToksisitetstester av grunnvannsprøver fra Herøya, juni og august 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.subject.keywordgrunnvannnb_NO
dc.subject.keywordtoksisitetnb_NO
dc.subject.keywordgroundwaternb_NO
dc.subject.keywordtoxicitynb_NO
dc.relation.projectO-25185nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge