Show simple item record

dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, G.nb_NO
dc.contributor.authorKålås, S.nb_NO
dc.contributor.otherHobæk, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:40Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:40Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4805nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4484-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212382
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater fra en undersøkelse utført i 2003 i Haukåselva i Bergen, Hordaland. Målsettingen var 1) å vurdere bestandsstatus for elvemusling 2) å undersøke om reproduksjon finner sted i elva og 3) å relatere dagens bestand til miljøpåvirkninger av vassdraget. Bestanden av elvemusling er svært liten (anslagsvis 400 individer) og består vesentlig av eldre muslinger. Det ble påvist at disse formerer seg, og et meget lavt antall yngre muslinger finnes i en begrenset del av elva. Bestanden vurderes som utrydningstruet. De viktigste truslene kommer fra tilførsler av partikler og næringssalter til vassdraget. Det ble også påvist forholdsvis høyt innhold av DDT i sediment i nedre del av vassdraget. Rapporten foreslår en rekke tiltak som kan bidra til å bedre livsbetingelser for elvemusling i vassdraget.nb_NO
dc.description.sponsorshipBergen kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4805nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleElvemusling i Haukåselva. Bestandsstatus, reproduksjon og vannmiljønb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.subject.keywordelvemuslingnb_NO
dc.subject.keywordhabitatnb_NO
dc.subject.keywordpartiklernb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordfreshwaternb_NO
dc.subject.keywordpearlnb_NO
dc.subject.keywordmusselnb_NO
dc.subject.keywordparticlesnb_NO
dc.relation.projectO-21925nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge