Show simple item record

dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.authorBjørklund, A.nb_NO
dc.contributor.otherHobæk, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.temporal1992-2000nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:33Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:33Z
dc.date.issued2004nb_NO
dc.identifier4773nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4449-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212317
dc.descriptionÅrsliste 2004nb_NO
dc.description.abstractRapporten sammenfatter overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune 1992-2000. Overvåkingen har omfattet to uavhengige delprogram, som hver er rapportert årlig gjennom perioden. Lekkasjesøking har vært utført årlig på 55 målepunkt punkt i 13 vassdrag, for å påvise hvilke deler av vassdragene som får tilført kloakk fra offentlig ledningsnett eller private avløpsløsninger. Overløpsproblemer i tettbygde strøk er et hovedproblem, men det finnes også en rekke lokale lekkasjer eller direkte tilførsler til vasdragene. Resipientundersøkelser har vært utført i 14 vassdrag, med hovedvekt på innsjøer. Halvparten av de undersøkte innsjøene klasifiseres med ”Dårlig” eller ”Meget dårlig” tilstand for belastning med næringssalter, og 2/3 av dem får tilsvarende klassifisering for organisk belastning. Dette gjelder i de belastede delene av vassdragene, mens utenom disse områdene er forholdene i vassdragene vesentlig bedre. Både naturlig avrenning og forurensning fra kloakk og landbruk bidrar til belastning i vassdragene.nb_NO
dc.description.sponsorshipBergen kommune,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4773nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleOvervåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune. Sammendragsrapport 1992-2000nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.subject.keywordresipientundersøkelsernb_NO
dc.subject.keywordnæringssalternb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordkloakkforurensningnb_NO
dc.subject.keywordrecipient surveillancenb_NO
dc.subject.keywordnutrientsnb_NO
dc.subject.keywordeutrophiationnb_NO
dc.subject.keywordsewage pollutionnb_NO
dc.relation.projectO-21918nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge