Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorRognerud, S.nb_NO
dc.contributor.otherRognerud, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:48:00Z
dc.date.available2014-08-01T10:48:00Z
dc.date.issued2003nb_NO
dc.identifier4665nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4330-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/212067
dc.descriptionÅrsliste 2003nb_NO
dc.description.abstractUndersøkelsen omfatter målinger over 3 år av vannkvaliteten i bekker og elver med tilknytning til Regionfelt Østlandet (RØ). Resultatene danner grunnlag for en statusbeskrivelse av situasjonen før feltet bygges ut. I 2002 ble 10 elve- og bekkelokaliteter undersøkt mht. generell vannkvalitet, hovedioner og næringssalter samt metaller i vann og vannmoser. De store myrarealene i området fører til at mange av vannforekomstene har betydelig brunfarget vann (høyt humusinnhold). De fleste lokalitetene hadde svakt surt vann (pH 6-7) og relativt god bufferevne mot forsuring. Konsentrasjonen av bly i vann i området er sterkt influert av atmosfæriske forurensninger som er akkumulert i humussjiktet, mens geologiske kilder er dominerende for kobber, sink og barium. Lokaliteten i Rena var markert forurenset av kobber som følge av tilførsler av gruveforurenset vann fra Glåmas nedbørfelt som overføres til Rendalen via vannkraftreguleringen. Forøvrig var konsentrasjonene av kobber og bly stort sett lave. Konsentrasjonene (medianverdiene) av jern, strontium, barium, sink, krom og arsen var til dels betydelig høyere i RØ enn medianverdiene for hele landet, noe som vesentlig skyldtes lokale geologiske og klimatiske forhold. Målingene av metaller i moser viste at lokalitetene i RØ hadde konsentrasjoner på nivå med det som kan forventes i områder uten lokale forurensningskilder og med denne typen geologi. Konsentrasjonene av kobber og bly i moser var betydelig lavere enn det som observeres i forurensede bekker som drenerer noen av Forsvarets etablerte skytefelt.nb_NO
dc.description.sponsorshipForsvarsbygg, Utbyggingsprosjekt Østerdalennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4665nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter og forsuringnb_NO
dc.titleOvervåking av vannkvalitet i Regionfelt Østlandet. Årsrapport for 2002nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO
dc.subject.keywordmilitært skytefeltnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordmetallernb_NO
dc.subject.keywordshooting rangenb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordmilitarynb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.relation.projectO-21959nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge