Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrande, M.nb_NO
dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, S.nb_NO
dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:45:49Z
dc.date.available2014-08-01T10:45:49Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier4323nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3955-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211110
dc.descriptionÅrsliste 2001nb_NO
dc.description.abstractDet ble i 1999 foretatt et prøvefiske i Børselvvassdraget. Innsjøene Djupvann og Åsvann ble undersøkt med garn mens Børselva, Åselva, Storelva og noen gytebekker til grunnvann ble undersøkt vha elektrofiske. Arbeidet i 1999 er en videreføring av de fiskeundersøkelsene som ble foretatt i 1998. Garnfisket ga gode fangster av ørret i Djupvann og Åsvann. Fisken viste god vekst, kondisjon og relativt høy middelvekt. Størrelsesfordelingen antyder at det er for liten rekruttering. Innholdet av tungmetaller var i fisken som ble fanget omkring det som en regner som normalt bakgrunnsnivå for ørret. I Durmålselva, Botneelva og utløpet av Åsvann ble der fisket et relativt stort antall yngel av ørret. I Børselva ble det ikke registrert yngel av ørret. Stingsild ble her fisket på alle lokaliteter. Røye ble ikke registrert under prøvefisket i 1998, men enkelte individer ble fanget like nedstrøms dammen i Børsvannet.nb_NO
dc.description.sponsorshipBallangen Energi A/S Norges forskningsråd (NFR) Norges vassdrags- og energiverk (NVE) Norsk institutt for vannforskning (NIVA)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4323nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringernb_NO
dc.titleBørselvprosjektet. Rapport nr. 3: Fiskeribiologiske undersøkelser i Børselvvassdraget. 1999nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.subject.keywordfiskeribiologinb_NO
dc.subject.keywordbestandsundersøkelsernb_NO
dc.subject.keywordvassdragsmiljønb_NO
dc.subject.keywordørretnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.subject.keywordpopulationnb_NO
dc.subject.keywordinvestigationsnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordcoursenb_NO
dc.subject.keywordenvironmentnb_NO
dc.subject.keywordbrownnb_NO
dc.subject.keywordtroutnb_NO
dc.relation.projectO-94215/O-97142/O-97194/nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge