Show simple item record

dc.contributor.authorLindstrøm, E.-A.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:45:43Z
dc.date.available2014-08-01T10:45:43Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier4303nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3934-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211057
dc.descriptionÅrsliste 2000nb_NO
dc.description.abstractDet gis en kunnskapsstatus for mangfold av fastsittende alger i rennende vann i Norge. Det fokuseres på variasjoner i mangfold langs naturgitte og menneskeskapte gradienter. Artsmangfoldet er stort, de mest artsrike gruppene er cyanobakterier, grønnalger og kiselalger. Mange har tydelige geografiske tyngdepunkt i Norge og ikke alle ser ut til å være kosmopolitter. Mangfoldet per stasjon dobles fra vår til sommer/høst. Brukes artsantall på den enkelte lokalitet som kriterium bidrar særlig fosfor og tungmetaller til redusert mangfold. Langs en gradient av fosfor er mangfoldet maksimalt ved 3-7 µg totP/L, over 20 µg totP/L er mangfoldet halvert. At det ikke er dokumentert noe generelt avtak i mangfoldet langs gradienter av pH og totN skyldes trolig at næringsstoffene karbon og nitrogen opptrer i ulike tilstandsformer langs disse gradientene. Det er forøvrig dokumentert markerte artsutskiftninger langs gradienter av kalsium, pH, totP og totN. Det er ikke dokumentert direkte tap av fastsittende alger i Norge, men flere forhold tilsier at dette er sannsynlig.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd (NFR)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4303nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-ferskvannnb_NO
dc.titleVirkninger av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by - og tettstednære områder. Fastsittende alger i rennende vann - en kunnskapsstatusnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordfastsittende algernb_NO
dc.subject.keywordrennende vannnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgradientnb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.subject.keywordattachednb_NO
dc.subject.keywordalgaenb_NO
dc.subject.keywordrunningnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordenvironmentalnb_NO
dc.subject.keywordgradientnb_NO
dc.relation.projectP-96602-3nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge