Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorIversen, E.nb_NO
dc.contributor.authorRomstad, R.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSør-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:45:28Z
dc.date.available2014-08-01T10:45:28Z
dc.date.issued2000nb_NO
dc.identifier4262nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3889-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210948
dc.descriptionÅrsliste 2000nb_NO
dc.description.abstractVannkvalitet og biologiske forhold i Orkla er undersøkt spesielt med henblikk på å overvåke effekter av reguleringsinngrep og tungmetallforurensninger fra gruver. De nedre 15 km av Orkla fra Svorkmo har noe høye konsentrasjoner av kobber og sink, men forholdene har bedret seg gjennom de siste år. Middelverdien for kobber og sink i 1999 var henholdsvis 6.7 µg Cu/l og 20 µg Zn/l og tilsvarende verdier i 1997 var 10.2 µg Cu/L og 28 µg Zn/l. De noe høye verdiene i 1997 tilskrives unormalt store nedbørmengder og økt utvasking av metaller fra Løkken gruve område. Det er avtagende effekter på begroing og bunndyrsamfunn og de biologiske forhold er nå tilnærmet normale i Orkla. Sidevassdraget Ya er sterkt preget av gruveavrenning bl.a. på grunn av redusert vannføring (fortynning) som følge av vannkraftregulering.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4262nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;802/00. TA-1737/2000nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsundersøkelsenb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking i Orkla. Resultater fra 1999nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.subject.keywordforurensningsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordgruveforurensningernb_NO
dc.subject.keywordvassdragsreguleringernb_NO
dc.subject.keywordpollution monitoringnb_NO
dc.subject.keywordminingnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordhydronb_NO
dc.subject.keywordpowernb_NO
dc.subject.keywordregulationnb_NO
dc.relation.projectO-800210nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge