Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.otherBjerknes, V. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:07Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:07Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3977nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3573-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210227
dc.description.abstractSommeren 1996 ble det konstantert at Lønnestjern var fullstendig oksygenfritt p.g.a. overbelastning av kloakk og lett nedbrytbart organisk stoff. Tilførslene ble stanset, og det ble satt iverk lufting av tjernet høsten 1996 ved hjelp av diffusorer plassert ved bunnen av tjernet. Lufting har også pågått periodevis i 1997 og -98. Sommeren 1997 og -98 er det foretatt rutinemessige målinger av oksygen i vannsøylen. Det er også tatt prøver for analyser av næringssalter og glykol. Espelandstjern er nyttet som referanseinnsjø. Lufting ble igangsatt i 1997 og -98, etter at det ble konstatert sterkt reduserte oksygenverdier i Lønnetjern. Det er påvist vedvarende lave verdier av glykol i nedbørfeltet og i selve Lønnetjern. Høy fosforbelastning er trolig en hovedårsak til høyt oksygenforbruk i vannet. Belastningen kan bare delvis forklares som tilførsler fra nedbørfeltet, noe som kan bety at bidraget fra indre gjødsling i selve tjernet er betydelig, en følge av lang tids overbelastning. Fortsatt lufting kan være nødvendig i perioder for å unngå oksygenfrie forhold og utløsning av fosfor fra sedimentene.nb_NO
dc.description.sponsorshipLuftfartsverket, Region Hordaland/Sogn og Fjordanenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3977nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-ferskvannnb_NO
dc.titleOvervåking av Lønnestjern ved Bergen Lufthavn, Flesland 1997-98nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.subject.keywordavisning av flynb_NO
dc.subject.keywordglykolnb_NO
dc.subject.keywordnæringssalternb_NO
dc.subject.keywordoksygennb_NO
dc.subject.keywordaircraftnb_NO
dc.subject.keyworddeicingnb_NO
dc.subject.keywordglycolnb_NO
dc.subject.keywordnutrientesnb_NO
dc.subject.keywordoxygennb_NO
dc.relation.projectO-98052nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge