Show simple item record

dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.authorKroglund, T.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:03Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3967nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3561-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210203
dc.description.abstractUndersøkelsen har omfattet hydrografi og oksygeninnhold i vannmasser, registrering av organismesamfunn i strandsonen, bunnsedimenter og bløtbunnsfauna i Oksefjorden som er lokalitet for Oksefjorden Havbruk. Sedimenter og bløtbunnsfauna ble undersøkt i henhold til MOM-systemets C-undersøkelse. Prøvetakingen ble gjennomført i perioden 1996-1997 før anlegget startet drift. I de øvre vannmassene var det gode oksygenforhold, mens det under terskeldyp (44 m) var dårlige oksygenforhold i måleperioden høsten 1996. Algevegetasjonen i strandområdene var frisk, men indikerte noe næringsanrikning. Bunnsedimentene var svært finkornet og hadde høyt organisk innhold. I anleggets nærsone var bunnfaunaen artsrik og hadde høyt artsmangfold mens den i anleggets fjærsone (fjordens størstedyp, 65 m) var noe artsfattig og hadde nedsatt artsmangfold. Både sedimenter og fauna indikerte at Oksefjorden påvirkes av organisk materiale, men trolig er naturlige tilførsler viktigst. Generelt var tilstanden i Oksefjorden ikke vesensforskjellig fra andre ytre fjordområder på kysten av Sørlandet.nb_NO
dc.description.sponsorshipMarine Productions A/Snb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3967nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-marintnb_NO
dc.titleReferanseundersøkelse på oppdrettslokalitet i Oksefjorden, Tvedestrand kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO
dc.subject.keywordoppdrettslokalitetnb_NO
dc.subject.keywordhydrografinb_NO
dc.subject.keywordstrandsonenb_NO
dc.subject.keywordsediment bløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordbottom faunanb_NO
dc.subject.keywordmariculturenb_NO
dc.subject.keywordlocalitynb_NO
dc.subject.keywordhydrographynb_NO
dc.subject.keywordlittoralnb_NO
dc.subject.keywordzonenb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keywordsoftnb_NO
dc.relation.projectO-95123nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge