Show simple item record

dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorTellefsen, T.nb_NO
dc.contributor.otherBakke, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:51Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:51Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3935nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3526-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210125
dc.description.abstractKlororganiske miljøgifter i vannmassene ble registrert over en fire-ukers periode høsten 1997 ved hjelp av aktive (blåskjell) og passive (SPMD) akkumulatorer utplassert i bøyerigger på kontrollstasjoner og i potensielle kildeområder i Sandefjordsfjorden og utenfor Kastet fyllplass i Mefjorden. Hvorvidt stasjonene ble påvirket av aktive kilder ble vurdert på grunnlag av geografiske variasjonsmønstre og statistisk prinsipalkomponent-analyse av PCB-profilene fra hver enkelt rigg. Resultatene viste forhøyete konsentrasjoner av klorbenzener på alle stasjoner. Kastet syntes å representere en kilde til DDT og i noe mindre grad PCB. I Sandefjordsfjorden ble det funnet flere sannsynlige kilder til både DDT og PCB. De klart høyeste konsentrasjoner av PCB ble funnet innerst i Kamfjordkilen, men også i nærheten av Jotun, Vera deponi og Kastet synes aktive kilder å forekomme. Tilførslene fra kilder lenger ute i fjorden i nærheten av Jotun og deponiet på Vera kan i noen grad være kamuflert av bedre vannutskifting og raskere fortynning.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT) Sandefjord kommune Jotun A/S Pronova Oleochemicals A/S Pronova Biocare A/S A/S Thor Dahlnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3935nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;746/98. TA-1587/1998nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-marinnb_NO
dc.titleMiljøovervåking i Sandefjordsfjorden og Indre Mefjorden 1997/98. Kartlegging av kilder til miljøgifternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.subject.keywordspmdnb_NO
dc.subject.keywordblåskjellnb_NO
dc.subject.keywordorganisk miljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordpcbnb_NO
dc.subject.keywordorganic micropollutantsnb_NO
dc.subject.keywordblue musselnb_NO
dc.subject.keywordspmdnb_NO
dc.subject.keywordpcbnb_NO
dc.relation.projectO-97015nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge