Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, J.nb_NO
dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:27Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:27Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3869nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3451-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209948
dc.description.abstractUndersøkelser av vannmasser, sedimenter og organismesamfunn på grunt vann i Harkmarkfjorden viste at fjorden var overbelastet med næringssalter/organisk stoff. Bunnvannet i indre del av Harkmarkfjorden hadde hydrogensulfid i hele prøvetakingsperioden, mens ytre del av fjorden hadde periodevis råttent bunnvann. Etter SFTs klassifiseringssystem kan tilstanden i fjorden klassifiseres som meget dårlig. Strandsonen var flere steder preget av hurtigvoksende grønnalger, og vegetasjonen var nedslammet. Bunnsedimentene på 5 og 10 meters dyp hadde høyt innhold av organisk materiale. Næringssaltinnholdet i overflatelaget var stort sett innenfor det normale, men med noe høye nitrogenverdier i en tilførselselv. Den meget dårlige tilstanden i bunnområdene skyldes hovedsakelig naturlige tilførsler av næringssalter/organisk stoff og det faktum at fjorden er svært innelukket med dårlig vannutskiftning, men antropogene (menneskeskapte) tilførsler har også bidratt til dagens tilstand. En eventuell økning i tilførsler av næringssalter/organisk stoff vil gi negative effekter på hele fjordsystemet.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen Mandal kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3869nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleTilstanden i Harkmarkfjorden, Mandal kommune. Tåler fjorden økt belastning?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.subject.keywordterskelfjordnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordoksygenforbruknb_NO
dc.subject.keywordstrandsone og sedimentanalysenb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordfjordnb_NO
dc.subject.keywordoxygennb_NO
dc.subject.keyworddemandnb_NO
dc.subject.keywordlittoralnb_NO
dc.subject.keywordzonenb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordanalysisnb_NO
dc.relation.projectO-97131nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge