Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, A.nb_NO
dc.contributor.authorBakke, T.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherPedersen, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:03Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3813nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3390-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209792
dc.description.abstractUndersøkelsen i 1995/96 ga et godt bilde av hardbunnssamfunnene i Kårstøområdet etter at anlegget ble utvidet med en ny prosesslinje for Sleipnerkondensat. I denne tilleggsundersøkelsen er det vist at de forskjeller som er registrert i indekser og artsammensetning fra 1981 og fram til 1997, i stor grad har vært styrt av temperaturforholdene i vintermånedene februar/mars. Data for temperaturregimene de forskjellige årene er basert på målinger fra Slåtterøy Fyr og Utsira og gir et grovt relativt bilde av temperaturforholdene også i Kårstøområdet. Årene 1981, 1982, 1985 og 1996 kan karakteriseres som "normalt kalde" m.h.t. vinter/vårtemperaturer, mens årene 1983, 1988, 1989, 1995 samt 1997 kan karakteriseres som "unormalt" varme. Det er påvist signifikante sammenhenger mellom indekser basert på biologiske registeringer og gjennomsnittstemperaturene om vinter/vår de respektive år. Analyser av tinnorganiske forbindelser i purpursnegl viste at området er belastet av TBT og at dette har ført til skader hos purpursnegl. Stasjonene nærmest Kårstø-terminalen var mest påvirket. Skadeomfanget er lik det som er blitt registrert fra tilsvarende områder ellers i Norge.nb_NO
dc.description.sponsorshipDen norske stats oljeselskap A/Snb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3813nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleProsessanlegget på Kårstø. Supplerende undersøkelser av det marine miljø. Årsaksvariasjon - Hardbunnsamfunnnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.subject.keywordpetrokjemianleggnb_NO
dc.subject.keywordhardbunnsorganismernb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordtermisk påvirkning/forurensningnb_NO
dc.subject.keywordhard bottomnb_NO
dc.subject.keywordpetrochemicalnb_NO
dc.subject.keywordindustrynb_NO
dc.subject.keywordorganismsnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordtermalnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.relation.projectO-97123nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge