Show simple item record

dc.contributor.authorTraaen, T.nb_NO
dc.contributor.authorHuru, H.nb_NO
dc.contributor.otherTraaen, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialFinnmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:38Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:38Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3758nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3329-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209630
dc.description.abstractI 1996 ble det utført vannkjemiske og bakteriologiske undersøkelser på 7 lokaliteter i Tanavassdraget. Frem til 1992 ble det registrert betydelig til sterk bakteriologisk forurensning nedstrøms Karasjok. Fra 1993 ble de hygieniske forholdene betydelig forbedret grunnet det nye renseanlegget i Karasjok. Fosfortilførslene ble også betydelig redusert. I 1996 var forurensningen av fekale koliforme bakterier nedstrøms Karasjok og ved Tana Bru noe lavere enn i 1995. Tana har episodisk høyt innhold av partikler grunnet erosjon, noe som fører til at konsentrasjonene av totalfosfor øker med ca 2 µg/l i nedre deler av vassdraget. På grunn av effektive renseanlegg er vassdraget som helhet lite til moderat påvirket av forurensninger. Vannkvaliteten har ikke endret seg merkbart i perioden 1993 til 1996nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3758nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-ferskvannnb_NO
dc.titleOvervåking av Tanavassdraget. Årsrapport for 1996nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordbakteriologinb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.subject.keywordbacteriologynb_NO
dc.relation.projectO-88192nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge