Show simple item record

dc.contributor.authorNorgaard, E.nb_NO
dc.contributor.authorLiltved, H.nb_NO
dc.contributor.otherNorgaard, E. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:41:31Z
dc.date.available2014-08-01T10:41:31Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3742nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3311-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209586
dc.description.abstractDet er gjennomført jar-tester med lavgradig kitosan som eneste koagulant eller i blanding med JKL eller PAX14 som hjelpekoagulanter i behandling av avløpsvann fra Saulekilen RA i Arendal kommune. Forsøkene er gjennomført for å få et grunnlag å kunne vurdere om lavgradig kitosan egner seg som fellings-kjemikalium for å fjerne partikulært stoff, organisk stoff og eventuelt fosfor i det aktuelle avløpsvannet. Det er også knyttet kommentarer til økonomien ved å helt eller delvis basere kjemisk rensing på bruk av lavgradig kitosan som "fellingskjemikalium" Resultatene i fire jar-tester har vist at 5-8 mg/l kitosan er en tilstrekkelig dose for å rense tilfredstillende med hensyn på SS (og turbiditet). For å oppnå god rensing med hensyn på fosfor behøves imidlertid inndosering av hjelpekoagulant. Resultatene tyder på at JKL i doser på ca 41.5 mg/l (5 mg Fe/l) og PAX14 i doser på ca 41.5 mg/l (3 mg/l Al/l) i blanding med kitosan (5-8 mg/l) gir moderat til god renseeffekt i både tynt og konsentrert avløpsvann. Fordelene med å bruke kitosan som hovedkoagulant i avløpsrensing ligger i lavt behov for konvensjonelle fellingskjemikalier, lavere slam-produksjon og høyst sannsynlig et bedre slamprodukt. Kitosan forventes å bedre sedimentasjonsegenskapene i slammet og ved det gi fordeler som 1) mer stabil renseprosess og 2) reduserte anleggskostnader. Sist nevnte skyldes at overflatebelastningen i et eventuelt sedimentasjonstrinn kan økes.nb_NO
dc.description.sponsorshipArendal kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3742nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvann- og avløp miljøteknologinb_NO
dc.titleBruk av lavgradig kitosan som fellingskjemikalium ved Saulekilen RAnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.subject.keywordavløpsrensingnb_NO
dc.subject.keywordkoaguleringnb_NO
dc.subject.keywordkitosannb_NO
dc.subject.keywordslamnb_NO
dc.subject.keywordwaste waternb_NO
dc.subject.keywordcoagulationnb_NO
dc.subject.keywordchitosannb_NO
dc.subject.keywordsludgenb_NO
dc.relation.projectO-97088nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge