Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.otherRygg, B. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:40:29Z
dc.date.available2014-08-01T10:40:29Z
dc.date.issued1997nb_NO
dc.identifier3599nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3154-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209215
dc.description.abstractTokt for innsamling av bløtbunnsfaunaprøver ble gjennomført i mai/juni 1996 på strekningen Egersund - Ytre Oslofjord. Det ble gjort innsamling på 17 stasjoner. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold, samt sedimentparametre i hver enkelt grabb. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Videre bearbeidelse av data og vurdering av resultatene blir gitt i årsrapporten for 1996.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3599nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;684/97nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarin undersøkelse eutrofinb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Bløtbunn. Datarapport 1996nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordkystfarvannnb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordnorwegiannb_NO
dc.subject.keywordcoastnb_NO
dc.subject.keywordsoft-bottomfaunanb_NO
dc.relation.projectO-900632nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge