Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkei, J.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, L.nb_NO
dc.contributor.otherSkei, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:40:00Z
dc.date.available2014-08-01T10:40:00Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3531nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3077-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209035
dc.description.abstractDDT og nedbrytningsproduktene DDD og DDE ble påvist i bunnsedimenter fra Gullaugbukta i Drammensfjorden og fra Lierelva. I oksiske sedimenter dominerte DDE som er den stabileste og mest giftige komponenten. I anoksiske sedimenter dominerte DDD. Eksperimentelt arbeid med de forurensede sedimentene for å studere opptak av DDT, DDD og DDE i børstemark (Nereis diversicolor) og nettsnegl (Nassarius reticulatus) ble utført ved NIVAs marine forskningsstasjon Solbergstrand. Resultatene viste at det etter 28 dager var et betydelig opptak i begge organismene, spesielt av metabolittene DDD og DDE. Det var lineær sammenheng mellom opptak i de sedimentlevende dyra og nivåene av DDD og DDE i sedimentene. De høyeste konsentrasjonene av DDT og DDE ble målt i nettsnegl, trolig på grunn av høyt fettinnhold. Det kan konkluderes med at sedimenter kontaminert med DDT representerer en forsuringskilde ettersom DDT, DDD og DDE er biotilgjengelig for Nereis og Nassarius.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3531nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleNedbryting av DDT i sedimenter og bioakkumulering i sedimentlevende dyr. (Metabolization of DDT in sediments and bioaccumulation in sediment dwelling organisms)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.subject.keyworddtdnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordsedimentlevende dyrnb_NO
dc.subject.keywordbioakkumuleringnb_NO
dc.subject.keyworddtdnb_NO
dc.subject.keywordsedimentsnb_NO
dc.subject.keywordsedimentlivingnb_NO
dc.subject.keywordorganismsnb_NO
dc.subject.keywordbioaccumulationnb_NO
dc.relation.projectO-94170nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge