Show simple item record

dc.contributor.authorLindstrøm, E.-A.nb_NO
dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorRomstad, R.nb_NO
dc.contributor.authorRelling, B.nb_NO
dc.contributor.otherLindstrøm, E.-A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialMøre og Romsdalnb_NO
dc.coverage.temporal1994nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:39:20Z
dc.date.available2014-08-01T10:39:20Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3449nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2986-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208811
dc.description.abstractRapporten inneholder resultatene av overvåking i små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal i 1994. Overvåkingen er basert på begroingsobservasjoner og analyser av bakteriologiske prøver. 76 lokaliteter fordelt over hele fylket ble undersøkt. For hver lokalitet er det laget et skjema og gitt en vurdering av vannkvalitet som tilstandsklasse på grunnalg av begroingsobservasjonene. Tilstandsklassene vurdert ut fra de bakteriologiske analysene er gitt separat. På vel 26% av lokalitetene ble vannkvaliteten vurdert ut fra de bakteriologiske analysene er gitt separat. På vel 26% av lokalitetene ble vannkvaliteten vurdert som "Nokså dårlig" (Klasse IV) eller "Meget dårlig" (Klasse V) basert på begroingsanalysene, mens tilsvarende for de bakteriologiske analysene var 35%. Det var imidlertid tildels store variasjoner i bedømmelse av tilstandsklasse for enkelte lokaliteter om begroing eller bakterieanalyser ble lagt til grunn. Ulike forurensningstilførsler påvirker ofte begroingen og bakterieinnholdet forskjellig, blant annet avhengig av om tilførslene er dominert av plantenæringsstoffer, lettløslig organisk materiale, humus eller erosjonspartikler.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3449nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleOvervåking av små og mellomstore landbruksforurensede vassdrag i Møre og Romsdal. Undersøkelser i 1994nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordlandbruksforurensningnb_NO
dc.subject.keywordbegroingnb_NO
dc.subject.keywordelvnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordagriculturalnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordperiphytonnb_NO
dc.subject.keywordriversnb_NO
dc.relation.projectO-94224nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge