Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, I.nb_NO
dc.contributor.otherDahl, I. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.coverage.temporal1995nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:38:51Z
dc.date.available2014-08-01T10:38:51Z
dc.date.issued1996nb_NO
dc.identifier3380nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2911-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208628
dc.description.abstractNIVA etablerte i 1992 egne ringtester for vassdragsanalyser. Fjerde ringtest ble arrangert i mars 1995 med 57 deltagere - som bestemte pH, konduktivitet, natrium, kalium, kalsium, magnesium, alkalitet, klorid, sulfat, totalt organisk karbon, kjemisk oksygenforbruk (CODMn), totalfosfor, nitrat, totalnitrogen, jern, mangan, bly og kadmium i prøver fremstilt av naturlig ferskvann. Ialt ble 74% av resultatene bedømt som akseptable omlag som ved de to foregående ringtester. For natrium, alkalitet og kadmium ble det oppnådd betydelig fremgang. Humusfarget vann virket forstyrrende ved den fotometriske bestemmelse av klorid. En rangering av deltagerne etter prestasjoner viste store forskjeller i analysekvalitet og -kompetanse.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk institutt for vannforskning (NIVA)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3380nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectkjemisk analyse analysenb_NO
dc.titleRingtester - Vassdragsanalyse. (Intercomparisons - Freshwater analysis. Intercomparison 95-04)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO
dc.subject.keywordvassdragsanalysenb_NO
dc.subject.keywordringtestnb_NO
dc.subject.keywordpresentasjonsprøvingnb_NO
dc.subject.keywordakkrediteringnb_NO
dc.subject.keywordwater analysisnb_NO
dc.subject.keywordfreshnb_NO
dc.subject.keywordinterlaboratorynb_NO
dc.subject.keywordtestnb_NO
dc.subject.keywordcomparisonnb_NO
dc.subject.keywordproficiencynb_NO
dc.subject.keywordtestingnb_NO
dc.subject.keywordaccreditationnb_NO
dc.relation.projectO-92094nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge