Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnutzen, J.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.otherGreen, N. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslofjorden Til Lofotennb_NO
dc.coverage.temporal1990-1993nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:38:14Z
dc.date.available2014-08-01T10:38:14Z
dc.date.issued1995nb_NO
dc.identifier3302nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2678-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208401
dc.description.abstractPå grunnlag av observasjoner fra bare fiffust belastete prøvesteder innen den norske del av " Joint Monitoring Programme" (JMP) er det trukket tentative konklusjoner vedrørende referansenivåer ("bakgrunnsnivåer") av klororganiske stoffer (PCB, DDT o.a.), polysykliske aromatiske hydrokarboner, kvikksølv og andre metaller i utvalgte indikatorarter av fisk (torsk, flyndrearter) og blåskjell. Resultatene er jevnført med de "antatt høye bakgrunnsnivåer" i SFTs klassifiseringssystem for miljøkvalitet, med henblikk på mulige behov for justering av klassegrensene og supplering av systemet. Det er også gjort innledende bearbeidelser for å belyse sammenhenger mellom variabler og fremmet forslag vedrørende det fremtidige innhold av JMP (modifiserte eller supplerende variable)nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3302nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;594/95. TA-1173/1995nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-marinnb_NO
dc.title"Bakgrunnsnivåer" av miljøgifter i fisk, blåskjell og reker. Data fra utvalgte norske prøvesteder innen den felles overvåking under Oslo-Paris-kommisjonene (Joint Monitoring Programme - JMP) 1990-1993nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber106nb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordorganismenb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordcontaminantsnb_NO
dc.subject.keywordorganismsnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.relation.projectO-80106nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge