Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, E.nb_NO
dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.otherIversen, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.coverage.temporal1994nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:38:12Z
dc.date.available2014-08-01T10:38:12Z
dc.date.issued1995nb_NO
dc.identifier3297nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2794-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208389
dc.description.abstractSom i tidligere år er den fysisk/kjemisk vannkvalitet i Bleikvatn tydelig påvirket av avgangsdeponeringen. Påvirkningen er størst inne i deponiområdet i Kjøkkenbukta. Utenfor deponiområdet (utenfor Smalsundet) er tungmetallkonsentrasjonene betydelig lavere, men en kan fortsatt påvise høyere konsentrasjoner av sink og bly enn antatt naturlig bakgrunnsnivå. Tungmetallkonsentrasjonene var gjennomgående noe høyere i 1994 enn i foregående år, noe som kan ha sammenheng med en større nedtapping av innsjøen enn normalt i 1994. Det ble påvist en redusert bunndyrbestand i Bleikvatn i 1994 i forhold til observasjonsmaterialet fra 1992. Forholdet kan ha sammenheng med tiltakene tungmetallinnhold i sedimentene. Tungmetalltilførslene til Moldåga har vist en avtagende tendens i tiden etter at deponering i Lille Bleikvatn opphørte og forurensningsbegrensende tiltak ble satt i verk. Ved stasjonene i Moldåga ble det i 1994 ikke funnet noen tegn på at tilførslene fra gruveområdet har noen effekter på bunndyrbestanden.nb_NO
dc.description.sponsorshipA/S Bleikvassli Grubernb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3297nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectindustriforurensningernb_NO
dc.titleA/S Bleikvassli gruber. Kontroll- og overvåkningsundersøkelser 1994nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.subject.keywordkisgruvenb_NO
dc.subject.keywordavgangsdeponeringnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologinb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordpyritenb_NO
dc.subject.keywordminingnb_NO
dc.subject.keywordtailingsnb_NO
dc.subject.keyworddisposalnb_NO
dc.subject.keywordhydrobiologynb_NO
dc.relation.projectO-82121nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge