Show simple item record

dc.contributor.authorKjellberg, G.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.otherKjellberg, G. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.coverage.spatialFinsalbekkennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:37:52Z
dc.date.available2014-08-01T10:37:52Z
dc.date.issued1995nb_NO
dc.identifier3253nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2669-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208260
dc.description.abstractProgrammet for undersøkelsene i Finsalbekken omfattet i 1994 vannkjemi (inklusive beregninger av transport til næringssalter), en biologisk befaringsundersøkelse, fekale indikatorbakterier og plantevernmidler. De største forurensnings-effektene skapes fortsatt av punktkilder slik som kloakkvann fra lekkasjer og evt. overløp i de kommunale ledningssystemene, utsig av kloakklekkasjer/overløp i det kommunale ledningsnettet i Øvre Vang. Totalt sett var forurensningssituasjonen klart forbedret ved de biologiske befaringene i 1993 og -94 sammenlignet med de to foregående årene. Arealavrenning fra dyrka mark og stor transport av jordpartikler og næringssalter har mindre betydning for forholdene i selve Finsalbekken, men tilfører i flomperioder Åkersvika vann med høye konsentrasjoner av næringssalter. Årstransporten av fosfor og nitrogen var markert lavere i 1994 enn i 1993 som følge av mindre vanntransport og gjennomgående lavere konsentrasjoner særlig i flomperiodene. Det ble påvist rester av ugrasmidlene MCPA, Diklorprop og Mekoprop i Finsalbekken i konsentrasjoner som oversteg foreløpige normer gitt av Folkehelsa. (SIFF). De påviste plantevernmidlene er av de mindre giftige for akvatiske organismer, og skadelige effekter av disse er lite sannsynlig med de konsentrasjonene som ble registrert.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3253nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåkning av landbruksforurensede vassdrag. Finsalbekken i Hamar kommune i Hedmark. Årsrapport for 1994nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordplantevernmiddelnb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordpesticidesnb_NO
dc.relation.projectO-91080nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge