Show simple item record

dc.contributor.authorHovind, H.nb_NO
dc.contributor.otherHovind, H. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:37:50Z
dc.date.available2014-08-01T10:37:50Z
dc.date.issued1995nb_NO
dc.identifier3249nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2757-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208248
dc.description.abstractDet ble gjennomført en ringtest som omfattet bestemmelse av metallene bly, kadmium krom og nikkel, samt PAH, i vegstøv fra tunneler. Dessuten var det tatt med referansematerialet PACS-1 for metaller, mens SES-1 viste seg i ettertid å være uegnet som referansmateriale for PAH. Åtte laboratorier deltok i testen, men bare fire av disse rapporterte PAH-resultater, hvorav et laboratorium benyttet en underleverandør. Det var relativt bra overensstemmelse mellom resultater rapportert etter bruk av Norsk Standard til oppslutning for metallbestemmelse, men resultatene lå vesentlig lavere enn de sertifiserte verdier for krom og nikkel i PACS-1, mens resultatene for bly og kadmium var mer sammenlignbare med de sertifiserte verdier. For PAH var det bare to laboratorier som lå innenfor den normerte verdi +/- 20 %. Vegdirektoratet må stille krav til laboratorienes dokumentasjon av metodens egnethet ved at resultatene ved analyse av sertifiserte materialer rapporteres sammen med rutineanalysene.nb_NO
dc.description.sponsorshipVegdirektoratetnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3249nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.titleRingtest for bestemmelse av tungmetaller og PAH i vegstøv fra tunnelernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.subject.keywordringtestnb_NO
dc.subject.keywordmetallnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordvegstøvnb_NO
dc.subject.keywordintercomparisonnb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordroadnb_NO
dc.subject.keyworddustnb_NO
dc.relation.projectO-95020nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge