Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, A.nb_NO
dc.contributor.authorLydersen, E.nb_NO
dc.contributor.otherHindar, A. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:37:32Z
dc.date.available2014-08-01T10:37:32Z
dc.date.issued1995nb_NO
dc.identifier3202nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2698-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/208123
dc.description.abstractAluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. Det løses og tilføres vann og vassdrag ved forsuring. Ved kalking øker pH og aluminium kommer i en utfellingsfase. Metallet kan dermed holdes tilbake i deler av det kalkede miljøet. Det er reist spørsmål om hva som skjer med utfelt aluminium ved en eventuell gjenforsuring. I rapporten er både teoretiske betraktninger, eksperimentelle tilnærminger og erfaringer fra diverse forsøks- og overvåkingsprosjekter satt sammen. Konklusjonen er at utfelt/sedimentert aluminium som følge av kalking ikke representerer et ekstra miljøproblem. Dersom kalking opphører vil de negative konsekvensene, dvs. surere vannkvalitet, økende aluminiumskonsentrasjon og økt giftighet for akvatiske organismer, ikke bli større enn de var før kalking ble satt igang.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3202nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectkalkingnb_NO
dc.titleEr utfelt/sedimentert aluminium etter vassdragskalking et mulig miljøproblem?nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordkalkingnb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.subject.keywordmobiliseringnb_NO
dc.relation.projectO-92149nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge