Show simple item record

dc.contributor.authorKonieczny, R.nb_NO
dc.contributor.otherKonieczny, R. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslo/akershus/buskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:36:40Z
dc.date.available2014-08-01T10:36:40Z
dc.date.issued1994nb_NO
dc.identifier3094nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2564-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207830
dc.description.abstractSedimentprøver fra totalt 106 stasjoner i Indre Oslofjord fra Drøbak til indre havnebasseng ble undersøkt for innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter. Belastningen mht. Hg, Cd og Pb i overflatesedimentene anses som betydelige og lokalt registreres høye konsentrasjoner. Forurensninger av tungmetaller i fjorden startet ca. 1915-1920 og belastningen nådde sin maksimum omkring 1960-1970. Det antas at kilden til tungmetaller vesentlig har vært tilført via kloakk, samt utslipp og avrenning til elvene omkring indre fjord. Etter ca. 1980 registreres det avtagende belastning i de mest forurensede områdene. Mest markert i dagens forurensningssituasjon var forekomstene av PCB og til dels DDT. Tilførselene av disse miljøgiftene tiltok omkring ca. 1930-1940, men nådde også et maksimum ca. 1970. PCB har over tid hatt mange forskjellige tilførselskilder i de ulike fjordavsnitt og lokalt observeres det svært høye verdier. Forekomster av PAH og olje var vesentlig knyttet til de indre havneområder og har lokalt virket svært belastende på miljøet. Forhøyede konsentrasjoner av PAH i sedimentene registreres allerede ved århundreskiftet med maksimum omkring 1930. Det synes som om det fortsatt forekommer PAH-tilførsler i dag, selv om det generelt registreres en reduksjon i sedimentene siden 1960-tallet. Oljeforurensningen har vært vedvarende høy eller stadig økende frem til i dag.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT) Fagrådet for vann/avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjordnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3094nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;561/94nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter-marinnb_NO
dc.titleMiljøgiftundersøkelse i Indre Oslofjord. Delrapport 4. Miljøgifter i sedimenternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber134nb_NO
dc.subject.keywordorganisknb_NO
dc.subject.keywordmiljøgiftnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordorganicnb_NO
dc.subject.keywordmicropollutantnb_NO
dc.subject.keywordheavynb_NO
dc.subject.keywordmetalnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.relation.projectO-92131nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge