Show simple item record

dc.contributor.authorKjellberg, G.nb_NO
dc.contributor.otherKjellberg, G. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:36:34Z
dc.date.available2014-08-01T10:36:34Z
dc.date.issued1994nb_NO
dc.identifier3084nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2540-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207801
dc.description.abstractMålinger over lang tid har vist at vannkvaliteten særlig f.o.m. 1989 har blitt klart bedre siden de store blågrønnalge-oppblomstringene midt på 70-tallet. I 1993 hadde Mjøsa den beste vannkvalitet som har blitt registrert i perioden 1960-93. Når det gjelder algevekst var det nær akseptable forhold i hele Mjøsa i tråd med den målsetting for vannkvalitet som satt, og Mjøsa kan igjen betraktes som en oligotrof innsjø. Resultatene fra de bakteriologiske undersøkelser som ble utført i hele innsjøen i august viste at Mjøsa stort sett var lite påvirket av fekal forurensning. I Åkersvika og Tangenvika var det likevel betydelig forekomst av fekale indikatorbakterier. Tilstanden i Mjøsa må likevel forsatt betegnes som labil da små belastningsøkninger i sommerperioden kombinert med klimamessig gunstig forhold for algevekst lett kan føre til utvikling av uønskede tilstander. Det er derfor nødvendig med ytterlige tiltak som begrenser forurensningstilførselen, særlig med hensyn til fosfor og fekale bakterier og virus. Derfor må det fortsatt settes inn tiltak mot overløpsdrift og lekkasjer i de kommunale ledningsnett samt forbedring av seperatanlegg i spredt bebyggelse. Jordbruk og industri må også stadig gjennomføre forbedringstiltak for at utslipp og arealavrenning ikke skal øke.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3084nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;558/94nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking av Mjøsa med tilløpselver. Årsrapport for 1993 med samlet konklusjon fra utviklingen i de siste 20 årnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.subject.keywordforurensningsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofiering kjemiske og biologiske forholdnb_NO
dc.subject.keywordpollution monitoringnb_NO
dc.subject.keywordwater chemistrynb_NO
dc.subject.keywordeutroficationnb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-93032nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge