Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, S.nb_NO
dc.contributor.otherJohansen, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:35:28Z
dc.date.available2014-08-01T10:35:28Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2954nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2383-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207433
dc.description.abstractMandalsvassdraget er underrsøkt m.h.p. vannvegetasjon med spesiell vekt på utbredelsen av krypsiv (Jancus bulbosus). Krypsiv ble registrert utbredt i hele vassdraget med stor variasjon i omfang på de ulike elveavsnitt. Strekningen Håverstad Kr.st ned til Tungesjø (inntak Bjelland Kr.st.) hadde de største bestander av planten hvor større arealer var 100% dekket av tykke matter av krypsiv. Den økte tilgroing i vassdraget de senere år er trolig et resultat av lengere perioder med jevn stabil vannføring og redusert flomaktivitet som har vært gunstig m.h.p. kolonisering og etablering av vegetasjon. De milde vintre den siste 5-års perioden har gitt ytterligere gunstige forhold for plantene med en noe høyere vintervannføring og en generell temperaturøkning i elva noe som har medført mindre slitasjestress på plantene. Det er ikke påvist endringer i vannkvalitet som kan ha stimulert til økt tilgroing. Krypsiv har trolig ikke nådd sin maksimale utbredelse og omfang i Mandalsvassdraget til nå. Av mulige tiltak for å redusere omfanget av tilgroing synes fleksibel manøvrering og mekanisk opprenskning som de mest aktuelle metoder.nb_NO
dc.description.sponsorshipFlerbruksplan Mandalsvassdragetnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2954nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringernb_NO
dc.titleKrypsiv i Mandalsvassdraget. Status for utbredelse, vurdering av tilgroing og årsaker, samt forslag til tiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.subject.keywordvassdragsreguleringnb_NO
dc.subject.keywordkrypsiv (jancus bulbosus)nb_NO
dc.subject.keywordtilgroingnb_NO
dc.relation.projectO-93091nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge