Show simple item record

dc.contributor.authorKjellberg, G.nb_NO
dc.contributor.otherKjellberg, G. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.coverage.temporal1992nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:35:21Z
dc.date.available2014-08-01T10:35:21Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2943nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2283-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207400
dc.description.abstractI juli 1992 ble det utført biologiske befaringsundersøkelser i Moelva, Brummunda, Flakstadelva, Svartelva og Vikselva. Disse viste at forurensningssituasjonen i elvene har blitt betraktelig bedre etter Mjøsaksjonen 1977-81 og de tiltak som ble gjort f.o.m. 1987. Det er likevel fortsatt problemer på visse strekninger. Kloakkutsig fra de kommunale ledningsnett og utsig fra større grøftesystemer skapte de største forurensninger. Vannuttak til jordbruksvanning forsterket forurensningseffekten langs mange elvestrekninger. Videre ble enkelte elvestrekninger helt tørrlagt. På bakgrunn av de ulike brukerinteresser som er knyttet til elvene må tilførselene av forurensning ytterligere reduseres, og minstevassføringen økes dersom vannmengden og vannkvalitet skal bli akseptabel.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2943nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleTiltaksorientert overvåking av Moelva, Brummunda, Flagstadelva, Svartelva og Vikselva. Generell vurdering av forurensningsgrad basert på de biologiske forhold, juli 1992nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.subject.keywordeutrofi ferksvannnb_NO
dc.subject.keywordbiologiske undersøkelser tidsutviklingnb_NO
dc.subject.keywordbehov for tiltaknb_NO
dc.subject.keywordbiologicalnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordtrendnb_NO
dc.subject.keywordneednb_NO
dc.subject.keywordfornb_NO
dc.subject.keywordactionnb_NO
dc.relation.projectO-92099nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge