Show simple item record

dc.contributor.authorBrettum, P.nb_NO
dc.contributor.authorFaafeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorHessen, D.nb_NO
dc.contributor.authorHoltan, G.nb_NO
dc.contributor.otherFaafeng, B. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.coverage.spatialFarstad- og Lilandsvassdragenenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:35:05Z
dc.date.available2014-08-01T10:35:05Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2911nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2335-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207310
dc.description.abstractFarstad- og Lilandsvassdragene i Vesvågøy kommune er betydelig forurenset av plantenæringsstoffet fosfor og av tarmbakterier. Årsakene er avrenning fra husdyrgjødsel og silopressaft og utslipp av urenset kloakkvann. Resultatet er kraftige algeoppblomstringer i innsjøene og sterkt redusert vannkvalitet. Innsjøene er klassifisert til tilstandsklasse III ("nokså dårlig") og IV ("dårlig") ifølge SFTs reviderte vurderingssystem: "Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann". Det ble presentert et omfattende datamateriale om forurensede aktiviteter i nedbørfeltet. Rapporten inneholder anbefalte tiltak for å bedre vannkvaliteten.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nordlandnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2911nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleFarstad- og Lilandsvassdragene i Vestvågøy kommune. Karakterisering av vannkvaliteten og tiltaksplan mot forurensningernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO
dc.subject.keywordeutrofinb_NO
dc.subject.keywordferskvannnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordalgeoppblomstringnb_NO
dc.subject.keywordtiltaksplan landbruksforurensningnb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordavrenningnb_NO
dc.subject.keywordsiloavfallnb_NO
dc.subject.keywordkloakk innsjønb_NO
dc.subject.keywordalgal bloomsnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordmeasurenb_NO
dc.subject.keywordanalysisnb_NO
dc.subject.keywordagriculturalnb_NO
dc.subject.keywordrunoffnb_NO
dc.relation.projectO-92163nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge