Show simple item record

dc.contributor.authorAure, J.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorHovind, H.nb_NO
dc.contributor.authorMagnusson, M.nb_NO
dc.contributor.otherMagnusson, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialRogalandnb_NO
dc.coverage.spatialSørlandskystennb_NO
dc.coverage.temporal1992nb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:35:04Z
dc.date.available2014-08-01T10:35:04Z
dc.date.issued1993nb_NO
dc.identifier2909nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-2284-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/207304
dc.description.abstractRapporten gjengir hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 5 stasjoner i kystvannet mellom svenskegrensen og Lista i 1992. Det er gjennomført ca. 20 tokt på 2 stasjoner og ca. 12 tokt på 3 stasjoner, jevnt fordelt over året. Resultater fra parallellanalyser av næringssalter mellom de deltakende laboratorier viser at for de fleste variable hvor det foreligger avvik, var disse systematiske. Det går således å korrigere for avvikene ved en sammenligning av ulike stasjoner. Dataene rapporteres her ukorrigerte.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens forurensningstilsyn (SFT)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2909nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;513/93. TA-931/1993nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecteutrofinb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av trofiutviklingen i kystvannet langs Sør-Norge. Hydrografi/hydrokjemi. Datarapport 1992nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.subject.keywordeutrofinb_NO
dc.subject.keywordmarinnb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordhydrografi/hydrokjeminb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutroficationnb_NO
dc.subject.keywordnorwegiannb_NO
dc.subject.keywordcoastnb_NO
dc.subject.keywordhydrographynb_NO
dc.subject.keywordhydrochemistrynb_NO
dc.relation.projectO-900633nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge